Slovenská verzia English version Polski Deutsche verzion

Witajcie na Górnej Orawie

Górna Orawa jest najbardziej wysuniętym regionem Słowacji. Dojedziecie tutaj międzynarodową drogą E77 z Oravského Podzámku, z Tvrdošína I.78 przy Jeziorze Orawskim, trzema przejściami granicznymi: Novoť – Ujsoły, Bobrov – Winiarczykówka, Oravská Polhora – Korbielów, albo przejściami turystycznymi: III/88-10 Oravská Polhora – Zawoja Czatowa, III/93 Gluchačky, III/109 Pilsko. Współcześnie Górna Orawa nie posiada kolejowych połączeń z okolicznymi miejscowościami (większymi miastami).

Po przybyciu na Górną Orawę znajdziecie się w kraju szczególnie znanym z Jeziora Orawskiego, który od północy otoczony jest Beskidem Orawskim a z południa Magurą Orawską. Nad północnym Beskidem Orawskim panuje Królowa Beskidu, ale także królowa niepogody, Babia Góra (1725m), razem z Małą Babią Górą i Pilskiem (1557m). W dolinie Górnej Orawy położonych jest 24 miejscowości i miasteczko Námestovo, które jest miastem powiatowym. Miejscowości te od swojego założenia (połowy XVI wieku) należały do Zamku Orawskiego i lokowane były na prawie junackim dla ochrony pogranicza kupców przewożących towar z Polski do Węgier, których bardzo często napadali rozbójnicy. W okresie reformacji i kontrreformacji w XVII wieku miały tutaj miejsce katolickie walki, gdzie ilość tutejszej ludności zmalała do 1/3.

Po roku 1711 wszystkie miejscowości powróciły do wyznania katolickiego i wszystkie kościoły są dzisiaj rzymskokatolickie. Górna Orawa jest galerią pamiątek kulturowych na „łonie natury” – w każdej miejscowości jest kościół a we wsiach i ich okolicach znajduje się mnóstwo kapliczek i krzyży. Niemal w każdej miejscowości znajdują się uzdolnieni ludzie, którzy potrafią wykonywać przedmioty o charakterze ludowo-artystycznym (wyplatanie figurek z suszonych liści kukurydzy, rzeźba w drzewie, obróbka wełny, kolorowanie, tkanie, ceramika, malowanie na szkle, kowalstwo itd.). Z (melioracji) dzisiaj występują tylko wysepki. Z tego punktu widzenia nadzwyczaj cenną lokalizacją są „Veselovské hájky”, gdzie występują takie rodzaje roślin jak: żurawina błotna, turzyca dwupienna, kruszczyk błotny, gnidosz błotny oraz torfowiska na aluwiu Riečky, Potoka, i Rakovca, które ewidujemy jako obszary genofondowe. Z punktu widzenia krajowo-estetycznych wartości należy wspomnieć dolinę Veselovianky posiadającą piękne pejzaże. Szczególnie krajobrazowo wartościowymi są niestety już zanikające obiekty – szopy na siano, które umacniają estetyczne znaczenie tego obszaru. Przepiękną, krajobrazowo wartościową przejażdżką jest droga z Kozubok przez Nižnú Poperačku aż do Beňadova, następnie droga z Riečky przez Brestovku do Námestova i do Klina, albo aż do Oravského Veselého i Rabče. Przykładem emocjonalnej więzi z naturalnymi i krajobrazowymi wartościami mogą służyć rekultywowane powierzchnie z grupami i rzędami drzew, które zachowały się po wielkopowierzchniowych pielęgnacjach działek, znajdujących się na zboczu przy wejściu do doliny Riečka, w której znajduje się rekreacyjne wyposażenie chaty Žofka i chaty Žofajka w nieprawdopodobnie pięknym środowisku, do którego Was serdecznie zapraszamy.

Kontakt: chatariecka@yahoo.com
Tel: (+421) 043 552 5215

NAJ.sk
Chata Žofka