Slovenská verzia English version Polski Deutsche verzion

Vitajte na Hornej Orave

Horná Orava je najsevernejším regiónom Slovenska. Dostanete sa tu z medzinárodnej cesty E 77 z Oravského Podzámku, z Tvrdošína I.78 okolo Oravskej Priehrady, troma hraničnými priechodmi: Novoť – Ujsoly, Bobrov – Winiarczikowka, Oravská Polhora – Korbielów, alebo turistickými priechodmi: III/88-10 Oravská Polhora – Zawoja Czatowa, III/93 Gluchačky, III/109 Piľsko. Horná Orava v súčasnosti nemá železničné spojenie s okolitým svetom.

Po príchode na Hornú Oravu sa ocitnete v kraji známom najmä Oravskou priehradou, v náručí Oravských Beskýd zo severu a Oravskej Magury z juhu. Oravským Beskydám tróni na severe kráľovná Beskýd, ale aj kráľovna do nepohody, Babia Hora (1725 m), spolu s Malou Babou horou a Piľskom (1557 m). V údolí Hornej Oravy leží 24 obcí a mestečko Námestovo, ktoré je okresným mestom. Tieto obce patrili od svojho vzniku (polovica 16. storočia) k Oravskému hradu a boli zakladané na valaskom práve na ochranu pohraničia a kupcov, prevážajúcich tovar z Poľska do Uhorska, ktorých v hustých horách často prepadávali zbojníci. V období reformácie a protireformácie v 17. storočí sa tu odohrávali náboženské boje, následkom ktorých sa počet obyvateľstva znížil na 1/3.

Po roku 1711 sa všetky obce vrátili ku katolickému vierovyznaniu a všetky kostoly sú rímskokatolícke. Horná Orava je galériou kultúrnych pamiatok v prírode – v každej obci je kostol a v chotároch a obciach sa nachádza množstvo kaplniek a krížou. Šikovný ľudia takmer v každej obci vedia vyrábať predmety ľudovo-umeleckej výroby (šúpolie, drevorezby, spracovanie vlny, farbenie, tkanie, keramika, maľovanie na sklo, kováčstvo atď.). Z pôvodných najrozsiahlejších plôch, ktoré boli zničené pri veľkoplošných úpravách pozemkov (meliorácie) sa dnes vyskytujú len ostrovčeky. Z tohto hľadiska je mimoriadne cenná lokalita ´´Veselovské hájky´´ s výskytom druhov: kľukva močiarna, ostrica dvojdomá, krištík močiarny, všivec močiarny a iné, ako aj rašeliniská na alúviu Riečky, Potoka, a Rakovca, ktoré evidujeme ako genofondové plochy. Z hľadiska krajinársko-estetických hodnôt je treba spomenúť dolinu Veselovianky s peknými krajinnými scenériami. Zvlášť krajinársky hodnotné sú žiaľ už miznúce objekty senníkov, ktoré umocňujú estetický význam tejto oblasti. Peknou, krajinársky hodnotnou vychádzkou je cesta z Kozubky cez Nižnú Poperačku až do Beňadova, ďalej cesta z Riečky cez Brestovku do Námestova a do Klina, alebo až do Oravského Veselého a Rabče. Ukážkou citlivého vzťahu ľudí k prírodným a krajinárskym hodnotám môžu slúžiť zrekultivované plochy so skupinkami a solitérmi stromov, ktoré sa zachovali po veľkoplošných úpravach pozemkov, nachádzajúce sa vo svahu pri vstupe do doliny Riečka, v ktorej sa nachádza naše rekreačné zariadenie chaty Žofka a chaty Žofajka v neskutočne krásnom prostredí, do ktorého Vás srdečne pozývame.

Kontakt: m.zofaj@yahoo.com
Tel: (+421) 043 552 5215

NAJ.sk
Chata Riečka